Фестивал

Image1

Празници на женските и девически хорове “Проф. Лилия Гюлева”

Уважаеми приятели,

Организационният комитет на “Празниците на женските и девическите хорове „Проф. Л. Гюлева” в гр. Търговище, Република България има удоволствието да Ви покани за участие в неговото десето издание, което ще се състои на 2-4 юни 2017 г.

Целта на празниците е да стимулира развитието на женското и девическото хорово пеене и да съдейства за по-доброто взаимно опознаване на хората, живеещи в Европа.

Според регламента на Празниците всeки хор трябва да изпълни 30 минутна програма по собствен избор, като е препоръчително изпълнението най-малко на една песен от български композитор. Празниците започват с дефиле в града домакин и завършват с общо изпълнение.

Организационният комитет поема разноските на състава за една нощувкa и храна за два дни. При желание, срещу цена от 25 лв. на човек, заплатена от вас осигуряваме допълнителни нощувки. Транспортните разходи са за сметка на състава. Общата численост на групата не бива да надвишава 30 човека и 2 шофьори.

Като се надяваме да приемете нашата покана, Ви молим да изпратите писменото си потвърждение, чрез талон в срок до 03.02.2017 г. на адрес:

7700 гр.ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Тел.0601 68694 Факс:0601 / 62057; 62212

E-mail: kultura_t@mail.bg